Οδυσσέας Ελύτης

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2015

Γιώργος Σεφέρης, Επί ασπαλάθων

Το παρακάτω φύλλο εργασίας χρησιμοποιήθηκε για την ερμηνευτική προσέγγιση του ποιήματος "Επί ασπαλάθων" με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας. Δείγματα της δουλειάς των παιδιών του Β2 τμήματος ακολουθούν στη συνέχεια.

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γιώργος Σεφέρης, Επί ασπαλάθων


Eργασίες των μαθητών του Β2 τμήματος Λυκείου Ν.Περάμου, κατά την ανάγνωση του ποιήματος του Γιώργου Σεφέρη "Επί ασπαλάθων".

Γιώργος Σεφέρης


To prezi δημιούργησε ο Πρόδρομος Κιρμιζόγλου, αναζητώντας στοιχεία για τη ζωή και το έργο του Γιώργου Σεφέρη.

Γιώργος Σεφέρης, Επί ασπαλάθων


Ποίηση: Γιώργος Σεφέρης, Μουσική: The Lord of the rings, Επιλογή εικόνων από το διαδίκτυο: Αποστόλης Μαρκάκης, Αφήγηση: Στάθης Κομματάς.

Γιώργος Σεφέρης, Μοντερνισμός


Τα γνωρίσματα του μοντερνισμού, όπως τα παρουσίασε η Κυριακή Λεμονίδου.

Γιώργος Σεφέρης


Tην παρουσίαση δημιούργησε ο Ηλίας Μήττας, αναζητώντας ποιήματα του Γιώργου Σεφέρη πέρα από το σχολικό βιβλίο.

Γιώργος Σεφέρης, Επί ασπαλάθωνΤα κολάζ δημιούργησαν μαθητές του Β2 στην φάση "μετά την ανάγνωση" του ποιήματος, προβληματιζόμενοι για την αξία της ειρήνης και της δημοκρατίας.

Η αστική αποκατάσταση


Ιστορία Γ΄ Λυκείου Θεωρητικής κατεύθυνσης

Η αγροτική αποκατάσταση


Ιστορία Γ΄ Λυκείου Θεωρητικής κατεύθυνσης

Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2015

"Κοντά σου" - "Πούσι"Μ.Πολυδούρη Ν.Καβαδίας, Εργασίες μαθητών from ΣΟΦΙΑ ΦΕΛΛΑΧΙΔΟΥ

Mια ερμηνευτική προσέγγιση των δύο ποιημάτων, με θέμα τον έρωτα, μέσα από τις εργασίες των μαθητών του Β2 τμήματος ΓΕΛ Ν.Περάμου. Οι εργασίες και δραστηριότητες εκπονήθηκαν στο μάθημα της Λογοτεχνίας Β΄ Λυκείου, στις θεματικές ενότητες "Ποίηση του μεσοπολέμου" και "Νεότερη ποίηση".

Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2015

Μαρία Πολυδούρη "Κοντά σου" - Νίκος Καββαδίας "Πούσι"

Με τα ακόλουθα φύλλα εργασίας επιχειρήθηκε μια ερμηνευτική προσέγγιση των ποιημάτων "Κοντά σου" της Μαρίας Πολυδούρη και "Πούσι" του Νίκου Καββαδία, τα οποία, αν και ανήκουν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και γενιές, αφορμώνται από το θέμα του έρωτα. Η ερμηνευτική προσέγγιση βασίστημε στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία μέσα στην τάξη (και έξω από αυτήν) με παράλληλη χρήση των ΤΠΕ. Δείγματα της δουλειάς των παιδιών ακολουθούν παρακάτω.

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Νίκος Καββαδίας, H ζωή και το έργο


To prezi δημιούργησε ο Πρόδρομος Κιρμιζόγλου, αναζητώντας στοιχεία για τη ζωή και το έργο του Καββαδία.

Νίκος Καββαδίας, Πούσι


Η ανάγνωση του ποιήματος και η δημιουργία βίντεο έγινε κατά τη διδασκαλία της νεότερης ποίησης στο μάθημα "Νεοελληνική Λογοτεχνία Β΄ Λυκείου".

Νίκος Καββαδίας, Πούσι


Τον googlemap σχεδίασε ο Αποστόλης Μαρκάκης, εντοπίζοντας στο χάρτη τις περιοχές που αναφέρονται στο ποίημα "Πούσι" του Νίκου Καββαδία.

Nίκος Καββαδίας


Την παρουσίαση δημιούργησε ο Γιάννης Κιούρτης στο μάθημα της Λογοτεχνίας Β΄ Λυκείου και τη θεματική ενότητα "Νεότερη Ποίηση", αναζητώντας ποιήματα του Καββαδία πέρα από το σχολικό βιβλίο.

Μαρία Πολυδούρη, Η ζωή και το έργοMαρία Πολυδούρη-1902-1930, Εργασία μαθητή from ΣΟΦΙΑ ΦΕΛΛΑΧΙΔΟΥ
H ζωή και το έργο της ποιήτριας μέσα από την παρουσίαση που δημιούργησε ο Μανώλης Λαζίδης.

Μαρία Πολυδούρη, Κοντά σου


Η ανάγνωση του ποιήματος και η δημιουργία βίντεο έγινε κατά τη διδασκαλία της Ποίησης του μεσοπολέμου, στο μάθημα Λογοτεχνίας της Β΄ Λυκείου.

Μαρία Πολυδούρη


Την παρουσίαση δημιούργησε η Ιωάννα Κύρκου, στο μάθημα της Λογοτεχνίας Β΄ Λυκείου και τη θεματική ενότητα "Ποίηση του μεσοπολέμου", αναζητώντας ποιήματα της Πολυδούρη πέρα από το σχολικό βιβλίο.

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2015

Λυσίου Υπέρ Μαντιθέου 9-13


Το ακόλουθο φύλλο εργασίας χρησιμοποιήθηκε για την ερμηνευτική εμβάθυνση του περιεχομένου των παραγράφων 9-13 του Υπέρ Μαντιθέου λόγου του Λυσία, αφού προηγήθηκε γλωσσική-λεξιλογική εξομάλυνση του αρχαίου κειμένου και απόδοσή του στη νέα ελληνική. Στόχος ήταν η κατανόηση και εμβάθυνση του περιεχομένου του ρητορικού λόγου, η σύνδεσή του με τη σύχρονη ζωή, μέσα από εργασίες ερμηνευτικές, δραματοποίησης και χρήσης ΤΠΕ.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Λυσίου Υπέρ Μαντιθέου 9-13


Εργασίες των μαθητών του τμήματος Β2 ανθρωπιστικών σπουδών στο λόγο Υπέρ Μαντιθέου του Λυσία (παράγραφοι 9-13)

Λυσίου Υπέρ Μαντιθέου 9-13


Το προφίλ του Μαντιθέου στο facebook, συμπληρωμένο από τον Παναγιώτη.