Οδυσσέας Ελύτης

Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017

Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2017

Σενάρια λογοτεχνίας Β΄ Λυκείου, δημοσιευμένα στον Πρωτέα


Ρέθεμνος, μια μικρή πολιτεία

To αρχικό σενάριο με θέμα την πόλη του Ρεθύμνου στη λογοτεχνία εφαρμόστηκε στην Νέα Πέραμο Καβάλας, γι' αυτό και τροποποιήθηκε προσαρμοσμένο στην πόλη της Καβάλας.

Γ. Μ. Βιζυηνός: το μόνον της ζωής του ταξείδιον… στο διήγημα

To αρχικό σενάριο εκπονήθηκε ως εισαγωγικό στο διήγημα αλλά επειδή η εφαρμογή του πραγματοποιήθηκε το μήνα Δεκέμβριο, τροποποιήθηκε και εφαρμόστηκε ως ανακεφαλαιωτικό σενάριο στο διήγημα, το οποίο ήδη διδάχτηκε το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Κεφάλαιο 2ο, Ενότητα 2η, Λέξεις, νόημα και καθολικές έννοιες


Φιλοσοφία Β΄ Λυκείου

Θέματα για συζήτηση σχετικά με τη γλωσσομάθεια


Το φύλλο εργασίας σε ομάδες, αντλημένο από την Πολύτροπη Γλώσσα, αξιοποιήθηκε για τη διδασκαλία των θεμάτων για συζήτηση, σχετικών με τη γλωσσομάθεια και το διαδίκτυο, στο μάθημα της Έκθεσης Α΄ Λυκείου.