Οδυσσέας Ελύτης

Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013

Βιογραφικά Είδη


Κατά τη διδασκαλία του κεφαλαίου "Βιογραφικά Είδη" της Έκθεσης-Έκφρασης Β΄ Λυκείου, οι μαθητές του Β1 τμήματος εργάστηκαν με ομαδοσυνεργατική και βιωματική μέθοδο και συνέταξαν αγγελίες, αυτοβιογραφικό σημείωμα, βιογραφικό σημείωμα, συστατική επιστολή και ημερολόγιο. Στόχος της διδασκαλίας ήταν:

α. η διάκριση των βιογραφικών ειδών και η προσπάθεια σύνταξή τους,

β. η δημιουργία ευχάριστου κλίματος στην τάξη μέσω της δραματοποίησης και της ανάληψης ρόλων.

Ακολουθούν το φύλλο εργασίας και οι εργασίες των μαθητών.

Σάββατο, 16 Μαρτίου 2013

Ποιητικές Φωνές

 Στα πλαίσια του μαθήματος Νεοελληνική Λογοτεχνία Β΄ Λυκείου και στη θεματική ενότητα "Ποιητικές Φωνές", οι μαθητές του Β1 τμήματος ασχολήθηκαν ομαδοσυνεργατικά και διερευνητικά με τρία ποιήματα του μεσοπολέμου: το Είμαστε κάτι... του Κ.Καρυωτάκη, το Νυχτερινό του Ν.Λαπαθιώτη και το Αμάξι στη βροχή του Τ.Άγρα. Στόχοι της διδακτικής ενότητας ήταν:
  • Να αναζητήσουν οι μαθητές τις φωνές μέσα στα ποιήματα και να διερευνήσουν τις ταυτότητες και τις διαθέσεις που εκφράζουν.
  • Να κατανοήσουν τη χρήση των ποιητικών προσωπείων.
  • Να αντιληφθούν την έννοια του λυρισμού και να εντοπίζουν τα βασικά γνωρίσματα ενός λυρικού ποιήματος.
  • Να εξοικειωθούν με τα λογοτεχνικά ρεύματα του ρομαντισμού και του συμβολισμού.
  • Να απολαύσουν αισθητικά τα ποιήματα και να παράγουν δικά τους κείμενα, ποιητικά ή πολυτροπικά.
 Ακολουθούν τα φύλλα εργασίας και οι εργασίες των μαθητών.

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κώστας Καρυωτάκης, Είμαστε κάτι...


Εργασίες μαθητών της Β΄ Λυκείου

Είμαστε κάτι...


Ναπολέων Λαπαθιώτης, Νυχτερινό


Εργασία μαθητών της Β΄ Λυκείου

Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013

Νυχτερινό


Τέλλος Άγρας, Αμάξι στη βροχή


Eργασία μαθητών της Β΄ Λυκείου

Αμάξι στη βροχή
Αντιγόνη Α΄ Επεισόδιο


Με το φύλλο εργασίας που ακολουθεί επιχειρείται μια ερμηνευτική και διαθεματική προσέγγιση του Α΄ Επεισοδίου της τραγωδίας.

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Αντιγόνη Α΄ Επεισόδιο


Ο διάλογος Κρέοντα - φύλακα στο Α΄ Επεισόδιο

Η Aντιγόνη σε κόμικς από τους μαθητές του Β2 τμήματος

Αντιγόνη, Α΄ Επεισόδιο


Εργασίες των μαθητών του Β2 τμήματος

Επιτάφιος του Περικλή

Το παρακάτω φύλλο εργασίας αποτελεί μία πρόταση για ερμηνευτική προσέγγιση των κεφαλαίων 37-38 του Επιταφίου του Περικλή.
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτάφιος του Περικλή


Εργασίες μαθητών στα κεφάλαια 37-38