Οδυσσέας Ελύτης

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

Κρητικός, Διονυσίου Σολωμού


Η ακόλουθη διδακτική πρόταση - αφόρμηση για τη διδασκαλία του ποιήματος στηρίχτηκε στην ιδέα της αγαπημένης φίλης μου Αθηνάς Οφρυδοπούλου, φιλολόγου στο ΓΕΛ Χρυσούπολης.

Οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες, εργάστηκαν πάνω στους στίχους των τραγουδιών "Όνειρο ήτανε", "Αχ θάλασσά μου σκοτεινή", "Θάλασσα πλατιά" και "Σιωπή". Συγκεκριμένα, τους δόθηκαν οι στίχοι των τραγουδιών αυτών, με ενδιάμεσα κενά, και τους ζητήθηκε να τους συμπληρώσουν, όπως νομίζουν οι ίδιοι, ασκούμενοι στη δημιουργική γραφή. Στη συνέχεια άκουσαν τα τραγούδια στην τάξη και τα σύγκριναν με όσα οι ίδιοι έγραψαν.

Πέρα από την ευχάριστη ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε στην τάξη, οι μαθητές κατέγραψαν στον πίνακα λέξεις, εικόνες, σκέψεις και συναισθήματα που τους έμειναν από αυτή την ενασχόληση, οι οποίες αποτέλεσαν το συννεφόλεξο που ακολουθεί. Έτσι, χωρίς καν να διαβάσουν το κείμενο του ποιήματος, είχαν μπροστά τους την υπόθεση του Κρητικού!!!


Η εμπορική ναυτιλία


Ιστορία Γ΄ Λυκείου ανθρωπιστικών σπουδών

Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2015

Γ.Βιζυηνού, Ποίος ήτον ο φονεύς του αδελφού μου


Το διήγημα «Ποιος ήτον ο φονεύς του αδελφού μου» γράφτηκε στο Λονδίνο το 1883. Το θέμα του αντλήθηκε από την οικογενειακή ιστορία του Βιζυηνού. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στην ιστορία του αδικοσκοτωμένου μεγαλύτερου αδερφού του Βιζυηνού, του Χρηστάκη, και αποτελεί την «ανατομία ενός εγκλήματος». Ο Παλαμάς το χαρακτηρίζει «οικογενειακή τραγωδία». Το διήγημα συνδυάζει το δραματικό με το αινιγματικό στοιχείο και έχει «αστυνομική» πλοκή: η πορεία προς την αλήθεια γίνεται μέσα από τη συνύφανση διαφόρων επεισοδίων, που σταδιακά οδηγούν στη λύση του μυστηρίου. Ως προς την έκταση, το έργο είναι πολυπρόσωπο και μοιάζει με μικρό μυθιστόρημα.

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015

Έκθεση Β΄ Λυκείου, Τεχνολογία


Αφόρμηση για τη διδασκαλία της θεματικής ενότητας "Τεχνολογία" (κείμενο Τεχνική και Εκπαίδευση)


Hy from giouliΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ορισμοί
Πολιτισμός είναι το σύνολο των τεχνολογικών και πνευματικών κατακτή­σεων του ανθρώπου καθώς και η παράλληλη ηθική εξέλιξη του.

Τεχνικός πολιτισμός: είναι το σύνολο των ενεργειών, με τις οποίες ο άνθρωπος κυ­ριαρχεί στη φύση, τη διαμορφώνει και την εκμεταλλεύεται, με αποτέλε­σμα την υλική πρόοδο.
Θετικά αποτελέσματα του τεχνολογικού πολιτισμού
1. Οικονομικές ωφέλειες
    Ο άνθρωπος εκμεταλλεύτηκε και έθεσε στην υπηρεσία του τις φυσικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα την αύξηση των οικονομικών του πό­ρων και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του.
    Βρέθηκαν καινούργιες πηγές ενέργειας.
    Με τη χρήση της μηχανής αυξήθηκε η παραγωγή των αγαθών κι έγιναν πιο προσιτά σε μεγαλύτερες κοινωνικές ομάδες.
    Αυξήθηκε ο αριθμός των επαγγελμάτων, βελτιώθηκε η οικονομία των ατόμων και των κρατών.

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015

Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα και έξω από την Ελλάδα και η "Μεγάλη Ιδέα"

Ξενοφών Γρύλλου Ερχιεύς, Ερωτήσεις από την εισαγωγή

Ξενοφών
Η ζωή του

 1. Nα δώσετε βασικές πληροφορίες για την καταγωγή του Ξενοφώντα και για το οικογενειακό περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωσε.
 2. Σε ποια εποχή έζησε ο Ξενοφών; Να αναφέρετε το πιο σημαντικό για τον ίδιο γεγονός της εποχής εκείνης και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
 3. Να σημειώσετε επιγραμματικά ποιες στρατιωτικές υπηρεσίες προσέφερε ο Ξενοφών και σε ποιον.
 4. Ποιο γεγονός ή ποια προσωπική επιλογή του ιστορικού τον οδήγησε σε ρήξη με την πατρίδα του την Αθήνα;
 5. Με βάση τα στοιχεία της εισαγωγής του βιβλίου σας να γράψετε ένα βιογραφικό σημείωμα για τον Ξενοφώντα αναφέροντας τους σημαντικότερους, κατά την κρίση σας, σταθμούς στη ζωή του.
 6. Να εξηγήσετε γιατί οι Αθηναίοι εξόρισαν τον Ξενοφώντα από την πατρίδα του (394 π. Χ.) και γιατί πολύ αργότερα (365 π. Χ.) ανακάλεσαν αυτή τους την απόφαση. Να αιτιολογήσετε και τις δυο αποφάσεις των Αθηναίων.
 7. Ποιες ήταν οι σχέσεις του ιστορικού με την πόλη της Σπάρτης; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με στοιχεία από την εισαγωγή του βιβλίου σας.
 8. Ποια γεγονότα έπαιξαν κατά την κρίση σας σημαντικό ρόλο στη ζωή του Ξενοφώντα; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
 9. Να αναφέρετε ποια μόρφωση διέθετε ο Ξενοφών και ποιο ρόλο έπαιξε σ’ αυτήν η καταγωγή του και η κοινωνική τάξη στην οποία ανήκε.


Το έργο του. Ενδιαφέροντα και ιδέες

 1. Ποια ιστορικά πρόσωπα άσκησαν μεγάλη επίδραση στην προσωπικότητα και στις ιδέες του Ξενοφώντα;
 2. Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται τα έργα του και με ποια σειρά εκτιμούν οι μελετητές ότι γράφτηκαν;
 3. Να αναφέρετε ενδεικτικά ένα ή δυο τίτλους και από τις τρεις κατηγορίες των έργων του ιστορικού.
 4. Να αναφέρετε τρία από τα πιο δημοφιλή έργα του Ξενοφώντα, που χρησιμοποιήθηκαν ως διδακτικά βιβλία από την Αναγέννηση μέχρι σήμερα.
 5. Να εξηγήσετε γιατί δεν είναι εύκολη η χρονολογική κατάταξη των έργων του Ξενοφώντα ούτε η διάκριση του φιλολογικού είδους στο οποίο ανήκει καθένα από αυτά.
 6. Ο Ξενοφών είχε τη φιλοδοξία να συνεχίσει το έργο του Θουκυδίδη. Πόσο επιτυχημένη θεωρείται η προσπάθειά του από διάφορους μελετητές;
 7. «Πολλά παραδείγματα … αδικήσει» (Βλ. σχολικό βιβλίο, σ. 32): Ποια ηθική αρχή προβάλλει ο ιστορικός στο προηγούμενο απόσπασμα από τα Ἑλληνικά του και ποια σημασία της αποδίδει για την τροπή και την εξέλιξη των ιστορικών γεγονότων;
 8. Ποιο χαρακτηρισμό απέδωσαν στον Ξενοφώντα οι θαυμαστές του έργου του στη ρωμαϊκή εποχή και γιατί;
 9. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του έργου του Ξενοφώντα;
 10. Από ποιο χρονικό σημείο αρχίζει και σε ποιο τελειώνει η ιστορική αφήγηση του Ξενοφώντα στα «Ἑλληνικά»; 

Τα δημογραφικά δεδομένα


Ιστορία Γ΄ Λυκείου Ανθρωπιστικών σπουδών