Οδυσσέας Ελύτης

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2015

Ξενοφώντος Ελληνικά 2.2, 16-23


Book titled 'ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ'Read this free book made on StoryJumper

To αρχαίο κείμενο των παραγράφων 2.2, 16-23 από τα Ελληνικά του Ξενοφώντα μετέγραψε σε ψηφιακή αφήγηση η Αρετή.

Ξενοφώντος Ελληνικά 2.2, 20-23


Με αφορμή τη φράση "ἀντειπόντων τινῶν, πολύ πλειόνων συνεπαινεσάντων", οι μαθητές του Α2 φαντάστηκαν ότι είναι Αθηναίοι, που επιδοκίμασαν την πολιτική του Θηραμένη ή την απέρριψαν, και στη συνέχεια έγραψαν, όντας σε ρόλο, τις φράσεις που θα απηύθυναν στον ίδιο τον Θηραμένη, ο οποίος επέστρεψε στην Αθήνα, για να ανακοινώσει τους όρους συνθηκολόγησης με τους Σπαρτιάτες.

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015

Ξενοφώντος Ελληνικά 2.2, 20-23Ξενοφώντος Ελληνικά 2.2. 20-23, Το συμβούλιο στη Σπάρτη from ΣΟΦΙΑ ΦΕΛΛΑΧΙΔΟΥ

Το slideshare περιέχει ασκήσεις δημιουργικής γραφής μέσα από παιχνίδι ρόλων, από τους μαθητές του Α2. 


Θέμα: Οι αποφάσεις της Σπάρτης και η παράδοση της Αθήνας 

 Μετάφραση
Οι Λακεδαιμόνιοι όμως είπαν ότι δε θα υποδουλώσουν μια πόλη ελληνική που είχε προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες στους πολύ μεγάλους κινδύνους που απείλησαν την Ελλάδα· γι αυτό δέχτηκαν να κάνουν ειρήνη με τον όρο (οι Αθηναίοι), αφού γκρεμίσουν τα μακρά τείχη και τα τείχη του Πειραιά, να παραδώσουν τα πλοία τους εκτός από δώδεκα και να επαναφέρουν τους εξόριστους, να ακολουθούν τους Λακεδαιμόνιους και στην ξηρά και στη θάλασσα, όπου τους οδηγούν αυτοί, έχοντας τον ίδιο (με αυτούς) φίλο και εχθρό.
Ο Θηραμένης και οι συμπρέσβεις του μετέφεραν αυτούς τους όρους στην Αθήνα. Όταν έμπαιναν στην πόλη, τους περικύκλωσε πολύς λαός, γιατί φοβούνταν μήπως γύρισαν άπρακτοι· γιατί δε χωρούσε πια άλλη αναβολή, επειδή πολλοί πέθαιναν από την πείνα.
Την επομένη μέρα οι πρέσβεις ανακοίνωσαν με ποιους όρους οι Λακεδαιμόνιοι δέχονταν να συνάψουν την ειρήνη· ο Θηραμένης μιλώντας εξ ονόματος των πρέσβεων έλεγε ότι πρέπει να υπακούσουν στους Λακεδαιμόνιους και να γκρεμίσουν τα τείχη. Επειδή λίγοι του έφεραν αντίρρηση, αλλά πολύ περισσότεροι συμφώνησαν μαζί του, αποφάσισαν να δεχτούν την ειρήνη.
Ύστερα από αυτά και ο Λύσανδρος κατέπλευσε στον Πειραιά και οι εξόριστοι επέστρεφαν στην πατρίδα τους και άρχισαν να γκρεμίζουν τα τείχη πολύ πρόθυμα, ενώ οι αυλητρίδες έπαιζαν τον αυλό τους και τραγουδούσαν, επειδή νόμιζαν ότι εκείνη η μέρα ήταν για την Ελλάδα η αρχή της ελευθερίας.

Ξενοφώντος Ελληνικά 2.2, 16-19

Η επιστροφή του Θηραμένη στην Αθήνα μετά τη διαπραγμάτευση με το Λύσανδρο.


Σχέδιο: Αρετή
Το slideshare περιέχει εργασίες δημιουργικής γραφής μέσα από παιχνίδι ρόλων, από τους μαθητές του Α2.

Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015

Ξενοφώντος Ελληνικά 2.2, 16-19


Θέμα: Ο ρόλος και οι ελιγμοί του Θηραμένη

 Μετάφραση
Ενώ έτσι είχαν τα πράγματα, ο Θηραμένης είπε στην εκκλησία του δήμου ότι, αν θέλουν να στείλουν αυτόν τον ίδιο στο Λύσανδρο, θα επιστρέψει γνωρίζοντας αν οι Λακεδαιμόνιοι επιμένουν για την κατεδάφιση των τειχών, επειδή θέλουν να υποδουλώσουν την πόλη, ή για να έχουν εγγύηση. Όταν, λοιπόν, τον έστειλαν, έμενε κοντά στο Λύσανδρο τρεις μήνες και περισσότερο καιροφυλακτώντας πότε οι Αθηναίοι επρόκειτο εξαιτίας της παντελούς έλλειψης τροφίμων να συμφωνήσουν σε ό,τι κάποιος θα τους πρότεινε.
Όταν γύρισε τον τέταρτο μήνα, ανακοίνωσε στην εκκλησία του δήμου ότι τάχα ο Λύσανδρος τον κρατούσε αιχμάλωτο ως τότε και έπειτα τον διέταζε να μεταβεί στη Σπάρτη· γιατί (του έλεγε) ότι δεν ήταν αρμόδιος αυτός για όσα τον ρωτούσε αλλά οι έφοροι. Ύστερα από αυτά (ο Θηραμένης) εκλέχτηκε, μαζί με άλλους εννιά, ως πρεσβευτής με απόλυτη εξουσιοδότηση για τη Σπάρτη.
(Στο μεταξύ) ο Λύσανδρος έστειλε στους εφόρους μαζί με άλλους Λακεδαιμόνιους τον Αριστοτέλη, που ήταν εξόριστος Αθηναίος, για να τους αναγγείλει ότι αποκρίθηκε στο Θηραμένη πως εκείνοι ήταν αρμόδιοι για ειρήνη και πόλεμο.
Ο Θηραμένης και οι άλλοι πρέσβεις, όταν βρίσκονταν στη Σελλασία, καθώς τους ρωτούσαν για ποιο λόγο (ή: με ποιες προτάσεις) είχαν έρθει, απάντησαν ότι (είχαν έρθει) με απόλυτη εξουσιοδότηση για την ειρήνη· ύστερα από αυτά οι έφοροι πρόσταξαν να τους φωνάξουν. Όταν (οι Αθηναίοι πρέσβεις) έφτασαν (στη Σπάρτη), (οι έφοροι) συγκάλεσαν συνέλευση (των συμμάχων), στην οποία οι Κορίνθιοι και κυρίως οι Θηβαίοι αλλά και πολλοί άλλοι Έλληνες αντιπρότειναν να μη συνθηκολογήσουν με τους Αθηναίους αλλά να τους αφανίσουν.