Οδυσσέας Ελύτης

Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

Ακριτικό τραγούδι Ο γιος της χήρας

Τα φύλλα εργασίας που ακολουθούν περιλαμβάνουν ερωτήσεις και δραστηριότητες που αφορούν τα ακριτικά τραγούδια (Ο γιος της χήρας, Το μικρό Βλαχόπουλο, Η αρπαγή της γυναίκας του Διγενή), και αποτέλεσαν τη βάση για τη διδασκαλία σε ομάδες κατά το αναγνωστικό στάδιο. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές του Α3 τμήματος συνεργάστηκαν με τρόπο βιωματικό και ανακαλυπτικό και, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, κατέγραψαν τις απαντήσεις τους και ανταποκρίθηκαν στις προτεινόμενες δραστηριότητες. Στη φάση αυτή ασχολήθηκαν με την προτεινόμενη θεματική ενότητα "ΦΥΛΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ" πιο περιορισμένα, κάτι που θα επιδιωχτεί σε μεγαλύτερο εύρος κειμένων στη συνέχεια της διδασκαλίας του μαθήματος της λογοτεχνίας.

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου