Οδυσσέας Ελύτης

Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2014

Ξενοφώντος Ελληνικά 2.4. 18-23

Στα φύλλα εργασίας που ακολουθούν εμπεριέχονται ερωτήσεις και δραστηριότητες, που χρησιμοποιήθηκαν για τη διδασκαλία της ενότητας 2.3. 18-23 των Ελληνικών του Ξενοφώντα.

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου