Οδυσσέας Ελύτης

Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014

Λυσίου Υπέρ Μαντιθέου 4-8


Τις πληροφορίες για την πολιτική και κοινωνική ζωή στην Αρχαία Αθήνα κατέγραψε στην παρουσίαση prezi η μαθήτρια Γεωργία Σφόλια, μελετώντας τις παραγράφους 4-8 του ρητορικού λόγου Υπέρ Μαντιθέου.

1 σχόλιο: