Οδυσσέας Ελύτης

Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2015

Λυσίου Υπέρ Μαντιθέου 9-13


Το ακόλουθο φύλλο εργασίας χρησιμοποιήθηκε για την ερμηνευτική εμβάθυνση του περιεχομένου των παραγράφων 9-13 του Υπέρ Μαντιθέου λόγου του Λυσία, αφού προηγήθηκε γλωσσική-λεξιλογική εξομάλυνση του αρχαίου κειμένου και απόδοσή του στη νέα ελληνική. Στόχος ήταν η κατανόηση και εμβάθυνση του περιεχομένου του ρητορικού λόγου, η σύνδεσή του με τη σύχρονη ζωή, μέσα από εργασίες ερμηνευτικές, δραματοποίησης και χρήσης ΤΠΕ.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου