Οδυσσέας Ελύτης

Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015

Λυσίου Υπέρ Μαντιθέου 18-21

Τα φύλλα εργασίας που ακολουθούν περιέχουν μια πρόταση διδασκαλίας για την ερμηνευτική προσέγγιση, με ομαδοσυνεργατική διδασκαλία (και βιωματικό τρόπο), των παραγράφων 18-21 του λόγου του Λυσία, αφού προηγηθεί γραμματική, συντακτική, λεξιλογική εξομάλυνση του αρχαίου κειμένου και μεταφραστική απόπειρα.

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου