Οδυσσέας Ελύτης

Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2014

Κ.Χατζόπουλου, Το σπίτι του δασκάλου

Στο φύλλο εργασίας που ακολουθεί παρατίθενται εργασίες και δραστηριότητες, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για τη διδασκαλία του διηγήματος Το σπίτι του δασκάλου, στη Νεοελληνική Λογοτεχνία Β΄ Λυκείου, κατά την ανάγνωση και μετά την ανάγνωση.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου