Οδυσσέας Ελύτης

Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014

Κεφάλαιο Είδηση, Έκθεση Β΄ Λυκείου

Το φύλλο εργασίας που ακολουθεί χρησιμοποιήθηκε για τη διδασκαλία του κεφαλαίου ΕΙΔΗΣΗ της Έκθεσης Β΄ Λυκείου.
Με αυτό επιχειρήθηκε μια προσέγγιση της θεωρίας του εν λόγω κεφαλαίου και των θεμάτων για συζήτηση και έκθεση, μέσω της
ομαδοσυνεργατικής μεθόδου και της χρήσης νέων τεχνολογιών.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου