Οδυσσέας Ελύτης

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015

Ξενοφώντος Ελληνικά 2.2, 20-23Ξενοφώντος Ελληνικά 2.2. 20-23, Το συμβούλιο στη Σπάρτη from ΣΟΦΙΑ ΦΕΛΛΑΧΙΔΟΥ

Το slideshare περιέχει ασκήσεις δημιουργικής γραφής μέσα από παιχνίδι ρόλων, από τους μαθητές του Α2. 


Θέμα: Οι αποφάσεις της Σπάρτης και η παράδοση της Αθήνας 

 Μετάφραση
Οι Λακεδαιμόνιοι όμως είπαν ότι δε θα υποδουλώσουν μια πόλη ελληνική που είχε προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες στους πολύ μεγάλους κινδύνους που απείλησαν την Ελλάδα· γι αυτό δέχτηκαν να κάνουν ειρήνη με τον όρο (οι Αθηναίοι), αφού γκρεμίσουν τα μακρά τείχη και τα τείχη του Πειραιά, να παραδώσουν τα πλοία τους εκτός από δώδεκα και να επαναφέρουν τους εξόριστους, να ακολουθούν τους Λακεδαιμόνιους και στην ξηρά και στη θάλασσα, όπου τους οδηγούν αυτοί, έχοντας τον ίδιο (με αυτούς) φίλο και εχθρό.
Ο Θηραμένης και οι συμπρέσβεις του μετέφεραν αυτούς τους όρους στην Αθήνα. Όταν έμπαιναν στην πόλη, τους περικύκλωσε πολύς λαός, γιατί φοβούνταν μήπως γύρισαν άπρακτοι· γιατί δε χωρούσε πια άλλη αναβολή, επειδή πολλοί πέθαιναν από την πείνα.
Την επομένη μέρα οι πρέσβεις ανακοίνωσαν με ποιους όρους οι Λακεδαιμόνιοι δέχονταν να συνάψουν την ειρήνη· ο Θηραμένης μιλώντας εξ ονόματος των πρέσβεων έλεγε ότι πρέπει να υπακούσουν στους Λακεδαιμόνιους και να γκρεμίσουν τα τείχη. Επειδή λίγοι του έφεραν αντίρρηση, αλλά πολύ περισσότεροι συμφώνησαν μαζί του, αποφάσισαν να δεχτούν την ειρήνη.
Ύστερα από αυτά και ο Λύσανδρος κατέπλευσε στον Πειραιά και οι εξόριστοι επέστρεφαν στην πατρίδα τους και άρχισαν να γκρεμίζουν τα τείχη πολύ πρόθυμα, ενώ οι αυλητρίδες έπαιζαν τον αυλό τους και τραγουδούσαν, επειδή νόμιζαν ότι εκείνη η μέρα ήταν για την Ελλάδα η αρχή της ελευθερίας.


Δομικά στοιχεία της ενότητας
1.      Η ένσταση των Λακεδαιμονίων/Σκεπτικό
2.      Οι όροι της ειρήνης
3.      Η υποδοχή και η αιτιολογία
4.      Η άποψη του Θηραμένη
5.      Η απήχηση της πρότασης
6.      Ενέργειες μετά την ειρήνη

Ερμηνευτικές ερωτήσεις
1.      Πώς δικαιολογείται η σκληρή στάση των Κορινθίων και των Θηβαίων απέναντι στους Αθηναίους; Ποια ένσταση πρόβαλαν οι Λακεδαιμόνιοι;
2.      Ποια υποδοχή επιφύλαξαν οι Αθηναίοι στην πρεσβεία τους και γιατί;
3.      Ποια πρόσωπα συντελούν στην εξέλιξη των γεγονότων; Ποιο ξεχωρίζει;


Γραμματικές ερωτήσεις
1.       πόλιν, ναῦς, φυγάδας, πρέσβεις: να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις των ουσιαστικών.
2.       γενομένοις, ἐπανέφερον: να γίνουν χρονική αντικατάσταση.
3.       ἔδοξε, καταπλεῖ: να γίνουν εγκλιτική αντικατάσταση.
4.       εἶναι, περιαιρεῖν, πείθεσθαι: να γίνουν χρονική αντικατάσταση.

Συντακτικές ερωτήσεις
1.      Να χαρακτηριστούν συντακτικώς οι παρακάτω λέξεις: πόλιν, Ἑλληνίδα, ἀνδραποδιεῖν, μέγα, τάς ναῦς, ἄπρακτοι.
2.      Να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις.

Λεξιλογικές ερωτήσεις
1.      λιμός: ποια ομόηχη λέξη γνωρίζετε; Σε τι διαφέρουν σημασιολογικά;
2.      Να βρείτε αντώνυμα των παρακάτω λέξεων στα α.ε.: μάλιστα, πολλοί, ἐχθρός, κατέρχομαι, γῆ.
3.      ἔφασαν, εἰργασμένην, καθελόντας, ἡγῶνται: να γράψετε ομόρριζα στη ν.ε.
4.      Να συμπληρώσετε τις φράσεις με λέξεις των οποίων το α΄ ή β΄ συνθετικό τους είναι παράγωγο της λέξης φημί:
     Δέχτηκε να έρθει μαζί μας· η απάντησή του ήταν .......................................
     Υποπτεύθηκαν τον κατηγορούμενο γιατί περιέπεσε σε πολλές ........................................
     Ένιωσε ................................... θλίψη για την αποτυχία του γιου του στις εξετάσεις.
     Τα λόγια που είχε πει αποδείχτηκαν ................................
     Απέκτησε σπουδαία ........................... σ’ όλο τον κόσμο.
     Με τις ........................... γίνονται γνωστά πολλά προϊόντα στο ευρύ κοινό.
     Οι .................................. των δικαστηρίων είναι σεβαστές.
     Από το σοβαρό του τραυματισμού ήταν σε ............................. πέντε ημέρες.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου