Οδυσσέας Ελύτης

Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015

Ξενοφώντος Ελληνικά 2.2, 16-19


Θέμα: Ο ρόλος και οι ελιγμοί του Θηραμένη

 Μετάφραση
Ενώ έτσι είχαν τα πράγματα, ο Θηραμένης είπε στην εκκλησία του δήμου ότι, αν θέλουν να στείλουν αυτόν τον ίδιο στο Λύσανδρο, θα επιστρέψει γνωρίζοντας αν οι Λακεδαιμόνιοι επιμένουν για την κατεδάφιση των τειχών, επειδή θέλουν να υποδουλώσουν την πόλη, ή για να έχουν εγγύηση. Όταν, λοιπόν, τον έστειλαν, έμενε κοντά στο Λύσανδρο τρεις μήνες και περισσότερο καιροφυλακτώντας πότε οι Αθηναίοι επρόκειτο εξαιτίας της παντελούς έλλειψης τροφίμων να συμφωνήσουν σε ό,τι κάποιος θα τους πρότεινε.
Όταν γύρισε τον τέταρτο μήνα, ανακοίνωσε στην εκκλησία του δήμου ότι τάχα ο Λύσανδρος τον κρατούσε αιχμάλωτο ως τότε και έπειτα τον διέταζε να μεταβεί στη Σπάρτη· γιατί (του έλεγε) ότι δεν ήταν αρμόδιος αυτός για όσα τον ρωτούσε αλλά οι έφοροι. Ύστερα από αυτά (ο Θηραμένης) εκλέχτηκε, μαζί με άλλους εννιά, ως πρεσβευτής με απόλυτη εξουσιοδότηση για τη Σπάρτη.
(Στο μεταξύ) ο Λύσανδρος έστειλε στους εφόρους μαζί με άλλους Λακεδαιμόνιους τον Αριστοτέλη, που ήταν εξόριστος Αθηναίος, για να τους αναγγείλει ότι αποκρίθηκε στο Θηραμένη πως εκείνοι ήταν αρμόδιοι για ειρήνη και πόλεμο.
Ο Θηραμένης και οι άλλοι πρέσβεις, όταν βρίσκονταν στη Σελλασία, καθώς τους ρωτούσαν για ποιο λόγο (ή: με ποιες προτάσεις) είχαν έρθει, απάντησαν ότι (είχαν έρθει) με απόλυτη εξουσιοδότηση για την ειρήνη· ύστερα από αυτά οι έφοροι πρόσταξαν να τους φωνάξουν. Όταν (οι Αθηναίοι πρέσβεις) έφτασαν (στη Σπάρτη), (οι έφοροι) συγκάλεσαν συνέλευση (των συμμάχων), στην οποία οι Κορίνθιοι και κυρίως οι Θηβαίοι αλλά και πολλοί άλλοι Έλληνες αντιπρότειναν να μη συνθηκολογήσουν με τους Αθηναίους αλλά να τους αφανίσουν.


Δομικά στοιχεία της ενότητας
1.      Η πρόταση του Θηραμένη
2.      Λόγοι καθυστέρησης
3.      Δικαιολογίες
4.      Ενέργεια των Αθηναίων
5.      Ενέργειες του Λυσάνδρου
6.      Ερώτηση και απόκριση
7.      Οι προτάσεις των αντιπάλων

Ερμηνευτικές ερωτήσεις
1.      Ποιο βασικό όρο έθεσαν οι Λακεδαιμόνιοι για την παράδοση της Αθήνας και γιατί;
2.      Ποια δικαιολογία πρόβαλε ο Θηραμένης για την αργοπορία του; Πώς τον κρίνετε;
3.      Πόσα επίπεδα δράσης εντοπίζετε στην αφήγηση των γεγονότων; Πού εξελίσσεται το καθένα;
4.      Να βρείτε τα ιδεολογικά στοιχεία του αποσπάσματος.

Γραμματικές ερωτήσεις
1.      εἶπεν, πέμψαι: να γίνουν εγκλιτική αντικατάσταση στο β΄ πληθυντικό.
2.      ἀντέχουσι, βούλονται, ἐπιλελοιπέναι: να γίνουν χρονική αντικατάσταση.
3.      πλείω: να κλιθεί και στους δύο αριθμούς και να γραφούν τα παραθετικά του.
4.      εἶναι, ὄντα, ἦσαν: να γίνουν χρονική αντικατάσταση.
5.      Να βρείτε τις αντωνυμίες και να αναγνωρίσετε το είδος τους.

Συντακτικές ερωτήσεις
1.       Να χαρακτηριστούν συντακτικά τα προθετικά σύνολα: παρά Λύσανδρον, περί τῶν τειχῶν, πίστεως ἕνεκα, διά τό ἐπιλελοιπέναι.
2.      Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι μετοχές του αποσπάσματος.

Λεξιλογικές ερωτήσεις
1.      Να βρείτε συνώνυμα των λέξεων: λέγω, βούλομαι, πέμπω, οἶδα, κελεύω, ὁμολογῶ.
2.      Να βρείτε παράγωγα των ρημάτων ἀγγέλλω, διατρίβω, πέμπω, λείπω.
3.      Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με παράγωγα (απλά ή σύνθετα) του ρήματος καλῶ.
     Απηύθυνε .......................... για βοήθεια.
     Η συμπεριφορά του ήταν ........................... · γι’ αυτό δημιούργησε πολλές εντάσεις.
     Η .......................... ενός ξένου γιατρού κρίθηκε αναγκαία λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του.
     Λόγω υπηρεσιακών αναγκών έγινε ............................ της άδειάς του.
     Διατύπωσε την ............................ να τον συνοδεύσουμε εμείς κατά την επίσκεψή του στα αξιοθέατα της πόλης.
     Θα γίνει επείγουσα ................................... του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. για εξέταση του θέματος.
     Απόψε στον Ιερό Ναό θα ψαλεί ο Μέγας ............................... Κανόνας.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου