Οδυσσέας Ελύτης

Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2015

Λυσίου Υπέρ Μαντιθέου 14-17

Τα ακόλουθα φύλλα εργασίας αξιοποιήθηκαν για τη διδασκαλία των παραγράφων 14-17 του ρητορικού λόγου "Υπέρ Μαντιθέου" του Λυσία, στα αρχαία ελληνικά Β΄ λυκείου ανθρωπιστικών σπουδών. Αφού προηγήθηκε λεξιλογική εξομάλυνση και στοιχειώδης γραμματικο-συντακτική προσέγγιση με μεταφραστική απόδοση του κειμένου, επιχειρήθηκε, με το συγκεκριμένο φύλλο εργασίας, μια συνολική ερμηνευτική προσέγγιση των παραγράφων 14-17, με ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και βιωματική προσπέλαση του αρχαίου κειμένου.

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου