Οδυσσέας Ελύτης

Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2015

Ξενοφώντος Ελληνικά 2.2,.1-4

Ο Λύσανδρος μεταβαίνει στο Βυζάντιο και την Καλχηδόνα. Διορίζει διοικητή τον Σθενέλαο, το Λάκωνα.
Ο Λύσανδρος στέλνει στην Αθήνα όλους τους Αθηναίους, επιδιώκοντας, με τη συγκέντρωση πολλών στο άστυ, να υπάρχει πείνα, δεδομένου και του αποκλεισμού του λιμανιού του Πειραιά.


Οι μαθητές του Α2 σε ρόλο: γράφουν ως Αθηναίοι τις αντιδράσεις τους, τη νύχτα που έφτασε η Πάραλος στην Αθήνα, για να αναγγείλει την ήττα στους Αιγός Ποταμούς.Θέμα: Προετοιμασίες του Λύσανδρου για πλήρη αποκλεισμό της Αθήνας. Απήχηση της συμφοράς και έκτακτα μέτρα

 Μετάφραση
Αφού ο Λύσανδρος ρύθμισε την κατάσταση στη Λάμψακο, έπλευσε εναντίον του Βυζαντίου και της Καλχηδόνας. Οι κάτοικοι (αυτών των πόλεων) τον δέχτηκαν, αφού άφησαν να φύγουν με επίσημη συμφωνία οι φρουροί των Αθηναίων· αυτοί, πάλι, που παρέδωσαν με προδοσία στον Αλκιβιάδη το Βυζάντιο, τότε κατέφυγαν πρώτα στον Πόντο, ύστερα στην Αθήνα και έγιναν Αθηναίοι πολίτες.
Ο Λύσανδρος και τους φρουρούς των Αθηναίων και οποιονδήποτε άλλο Αθηναίο έβλεπε κάπου, τους έστελνε στην Αθήνα δίνοντας ασφάλεια σ’ αυτούς που μόνο για εκεί έπλεαν και όχι για άλλο μέρος, γιατί γνώριζε ότι, όσο περισσότεροι θα συγκεντρωθούν στην πόλη της Αθήνας και στον Πειραιά, τόσο γρηγορότερα θα προκύψει έλλειψη  των εφοδίων. Κι αφού άφησε ως αρμοστή στο Βυζάντιο και στην Καλχηδόνα το Σθενέλαο το Λάκωνα, ο ίδιος επέστρεψε στη Λάμψακο κι άρχισε να επισκευάζει τα πλοία του.
Όταν η Πάραλος έφτασε νύχτα στην Αθήνα, διαδιδόταν η συμφορά, κι ο θρήνος έφτανε από τον Πειραιά μέσα από τα μακρά τείχη στην πόλη, καθώς ανήγγελλε (την είδηση) ο ένας στον άλλο· έτσι, εκείνη τη νύχτα κανείς δεν κοιμήθηκε, γιατί θρηνούσαν όχι μόνο όσους είχαν χαθεί, αλλά πολύ περισσότερο ακόμα οι ίδιοι τους εαυτούς τους, γιατί νόμιζαν ότι θα πάθουν σαν κι αυτά που έκαναν στους κατοίκους της Μήλου, που ήταν άποικοι των Λακεδαιμονίων, αφού τους νίκησαν με πολιορκία, και στους κατοίκους της Ιστιαίας και της Σκιώνης και της Τορώνης και της Αίγινας και σε πολλούς άλλους Έλληνες.
Την επόμενη μέρα, ωστόσο, έκαναν συνέλευση του λαού στην οποία αποφάσισαν να φράξουν με επιχωμάτωση την είσοδο στα λιμάνια, εκτός από ένα, να επισκευάσουν τα τείχη, να εγκαταστήσουν φρουρές και να ετοιμάσουν την πόλη τους για όλα τα άλλα σαν για πολιορκία.


Δομικά στοιχεία της ενότητας
1.      Πρώτες ενέργειες του Λυσάνδρου
2.      Η στάση των πόλεων
3.      Η τύχη των προδοτών
4.      Η τακτική του Λυσάνδρου
5.      Επιδιωκόμενος σκοπός
6.      Άλλες ενέργειες του Λυσάνδρου
7.      Η απήχηση της είδησης στην Αθήνα
8.      Η συναισθηματική κατάσταση/Αιτιολόγηση
9.      Οι αποφάσεις της εκκλησίας

Ερμηνευτικές ερωτήσεις
1.      Ποιες ήταν οι πρώτες ενέργειες του Λυσάνδρου μετά τη νίκη του στους Αιγός ποταμούς και γιατί;
2.      Ποια απήχηση είχε στους Αθηναίους η είδηση της συμφοράς και πώς κλιμακώνεται η συναισθηματική τους κατάσταση;
3.      Ποιες αποφάσεις πήρε η εκκλησία του δήμου των Αθηναίων μετά τις πρώτες συναισθηματικές αντιδράσεις;
4.      Τι δηλώνουν τα απαρέμφατα και το πολυσύνδετο της παραγράφου 4;

Γραμματικές ερωτήσεις
1.      ἔφυγον, ἐγένοντο, ἔσεσθαι: να γίνουν χρονική αντικατάσταση.
2.      ἴδοι, ἀπέπεμπεν: να γίνουν εγκλιτική αντικατάσταση στον αόριστο στο γ΄ ενικό πρόσωπο.
3.      πλείους, θᾶττον: να γραφούν οι άλλοι βαθμοί των επιθέτων ή επιρρημάτων.
4.      Να αναγνωρίσετε όλες τις αντωνυμίες των παραγράφων 1-2.
5.      νυκτός, οἰμωγή, λιμένας, τείχη: να κλιθούν τα ουσιαστικά.
6.      πείσεσθαι, ἐποίησαν, ἀφικομένης: να γίνουν χρονική αντικατάσταση.

Συντακτικές ερωτήσεις
1.       Να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου.
2.      Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους όρους: ὑποσπόνδους, Ἀλκιβιάδῃ, πλείους, ἐπιτηδείων, Βυζαντίου, νυκτός, τῇ ὑστεραίᾳ.

Λεξιλογικές ερωτήσεις
1.      Να συμπληρώσετε τις φράσεις με παράγωγα ή σύνθετα της λέξης που δίνεται, ώστε να ολοκληρώνεται το νόημά τους:
πέμπω:        αυτός που στέλνει ένα μήνυμα ή σήμα ονομάζεται ..................
φεύγω:         τα κέρδη που δε δηλώθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες λέγονται «.......................  κέρδη».
συλλέγω:    η συσπείρωση πολλών ανθρώπων με κοινούς στόχους και με βάση ένα καταστατικό λέγεται ..............................
ἄστυ:            η τάση για συγκέντρωση σημαντικού αριθμού ανθρώπων στις μεγαλουπόλεις ονομάζεται ............................
πλέω:           η είσοδος ενός πλοίου στο λιμάνι ονομάζεται ...........................
ναῦς:            η σύμπλευση ενός συνόλου πλοίων προς κοινό τέρμα λέγεται .........................
ὕστερον:      η μετά θάνατον καλή φήμη ενός ανθρώπου ονομάζεται .............................
Λάκων:        το να μιλάει κάποιος με συντομία και με περιεκτικότητα λόγου λέγεται................................
2.   Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με παράγωγα (απλά ή σύνθετα) του ρήματος οἶδα.
     Η επιστήμη της .......................... μας δίνει χρήσιμες και τεκμηριωμένες πληροφορίες για το παρελθόν.
     Ξέρει πολλά πράγματα για το αντικείμενο αυτό. Είναι .............................
     Η .......................... διαδόθηκε πολύ γρήγορα στον κόσμο.
     Η ................... για να κάνουμε αυτή την όμορφη εκδρομή ήταν δική μου.
     Η .......................... μου είναι καθαρή γιατί δεν έκανα τίποτε κακό.
3.      ἀπολωλότας, πείσεσθαι, ἐλέγετο, ἐφιστάναι: να γράψετε ομόρριζες λέξεις στη ν. ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου