Οδυσσέας Ελύτης

Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

Έκθεση Β΄ Λυκείου, Η είδηση και το σχόλιο


Το φύλλο εργασίας που ακολουθεί περιέχει μία πρόταση για τη διδασκαλία του μαθήματος της Έκθεσης Β΄ Λυκείου "Η είδηση και το σχόλιο". Συγκεκριμένα προτείνει διδασκαλία με ομαδοσυνεργατική και βιωματική μέθοδο των εξής υποενοτήτων: Το γεγονός και το σχόλιο στην είδηση, Και η στίξη είναι σχόλιο, Προβολή και διαφοροποίηση της είδησης, Παρεμβολή ξένου σχολίου στην είδηση, Διαπλοκή του γεγονότος με το σχόλιο στην είδηση.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου