Οδυσσέας Ελύτης

Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2016

Ξενοφώντος Ελληνικά, Β. 3, 52-54


 H DIKH 3

Θέμα: Ο αντίλογος του Θηραμένη και η σύλληψή του

 Μετάφραση
Όταν άκουσε ο Θηραμένης αυτά, αναπήδησε στο βωμό (της βουλής) και είπε: «Εγώ, είπε, άντρες, σας υποβάλλω την πιο νόμιμη παράκληση απ’ όλες, να  μην έχει δηλ. ο Κριτίας το δικαίωμα να διαγράφει (από τον κατάλογο) μήτε εμένα μήτε όποιον από σας θέλει, αλλά σύμφωνα με το νόμο, τον οποίο ακριβώς αυτοί συνέταξαν γι’ αυτούς που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, σύμφωνα με αυτόν και εσείς και εγώ να δικαζόμαστε.
Και δεν αγνοώ βέβαια αυτό, μα τους θεούς, είπε, ότι δηλ. καθόλου δε θα με βοηθήσει αυτός εδώ ο βωμός, αλλά θέλω να σας αποδείξω και το εξής, ότι δηλαδή αυτοί είναι όχι μόνο πολύ άδικοι απέναντι στους ανθρώπους, αλλά και πολύ ασεβείς απέναντι στους θεούς. Απορώ όμως με σας, άντρες καλοί και έντιμοι, είπε, που δε θα βοηθήσετε τον ίδιο τον εαυτό σας, και μάλιστα ενώ γνωρίζετε ότι το δικό μου όνομα δε διαγράφεται καθόλου πιο εύκολα (από τον κατάλογο) απ’ ό,τι το όνομα του καθενός από σας».
Ύστερα από αυτό ο κήρυκας των τριάκοντα κάλεσε τους έντεκα να συλλάβουν το Θηραμένη· κι όταν εκείνοι μπήκαν μέσα μαζί με τους υπηρέτες/βοηθούς τους, έχοντας επικεφαλής το Σάτυρο, το θρασύτατο και αναιδέστατο, είπε ο Κριτίας: «Σας παραδίδουμε αυτόν εδώ το Θηραμένη που έχει καταδικαστεί σύμφωνα με το νόμο. Και σεις οι έντεκα, αφού τον συλλάβετε και τον οδηγήσετε όπου πρέπει, να εκτελέσετε τα περαιτέρω».


Δομικά στοιχεία της ενότητας
1.      Η παράκληση του Θηραμένη
2.      Η αντιπρόταση του Θηραμένη
3.      Η βεβαιότητα και η απόδειξη
4.      Η απορία του/Αιτιολόγηση
5.      Η εντολή του κήρυκα
6.      Ο επικεφαλής των έντεκα
7.      Η εντολή του Κριτία

Ερμηνευτικές ερωτήσεις
1.      Με ποια επιχειρήματα προσπαθεί ο Θηραμένης να υπερασπιστεί τον εαυτό του;
2.      Τι ήταν ο κατάλογος των τρισχιλίων και τι οι ένδεκα που καλεί ο Κριτίας να συλλάβουν το Θηραμένη;
3.      Τι εξυπηρετεί η εναλλαγή πλαγίου και ευθέος λόγου;

 Γραμματικές ερωτήσεις
1.      ἀκούσας, γιγνώσκοντες: να κλίνετε τις μετοχές στο γένος που βρίσκονται.
2.      εἶπεν, ἔγραψαν: να γίνουν εγκλιτική αντικατάσταση.
3.      καλοί, ἀγαθοί: να γράψετε τα παραθετικά στον ίδιο τύπο.

Συντακτικές ερωτήσεις
1.      Να αναγνωριστούν οι δευτερεύουσες προτάσεις και να βρεθεί ο συντακτικός τους ρόλος.
2.      Να αναγνωριστούν οι μετοχές του κειμένου και να συνταχθούν

Λεξιλογικές ερωτήσεις
1.      Να βρείτε παράγωγες λέξεις της ν.ε. από τις παρακάτω: ἑστία, βούλομαι, λαμβάνω.
2.      Με ποιες λέξεις της § 54 έχουν ετυμολογική συγγένεια οι παρακάτω λέξεις της ν.ε. : κελευστής, κήρυγμα, φήμη, λαβή, κρίση, παράδοση, πράγμα.
3.      Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με λέξεις ομόρριζες του ρήματος ὁρῶ, απλές ή σύνθετες. (Τα θέματα του ρήματος είναι: Fορα- = ορα-, οπ-, Fειδ-= ειδ-, Fιδ- = ιδ-).
         Συχνά βρίσκεται σε έκσταση και βλέπει .....................................
         Τα βουνά και άλλες ανωμαλίες του εδάφους περιορίζουν την ...................................... μας στον ορίζοντα.
         Η .................................. (κλάδος της Φυσικής) διδάσκει ότι το φως διαθλάται.
         Στα Ελευσίνια μυστήρια ορίζονταν ................................. (<ἐφορῶ), οι οποίοι παρακολουθούσαν και πρόσεχαν τη σωστή τέλεσή τους.
         Κάποτε τα ................................ τους ήταν τα ξύλα, τ’ άστρα και τα δέντρα. Τώρα προσκυνάνε τα αστέρια της μουσικής και του ποδοσφαίρου.
         Δε μου εμπνέει καμιά εμπιστοσύνη. Μου φαίνεται πολύ ........................... πρόσωπο.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου