Οδυσσέας Ελύτης

Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2016

Θουκυδίδου Ιστορίαι Γ.70, 1-6

Η ναυμαχία στα Σύβοτα  

Θέμα: Πώς ξεκίνησε η εμφύλια διαμάχη στην Κέρκυρα

Μετάφραση
Οι Κερκυραίοι λοιπόν βρίσκονταν σε εμφύλια διαμάχη, από τότε που ήρθαν σε αυτούς οι αιχμάλωτοι, όσοι είχαν συλληφθεί στις ναυμαχίες για την υπόθεση της Επιδάμνου αφού ελευθερώθηκαν από τους Κορινθίους, φαινομενικά επειδή οι πρόξενοί τους είχαν γίνει εγγυητές τους για οκτακόσια τάλαντα, στην πραγματικότητα όμως επειδή είχαν πειστεί να φέρουν την Κέρκυρα με το μέρος των Κορινθίων. Και αυτοί, πιάνοντας τον κάθε πολίτη χωριστά, ενεργούσαν (προδοτικά) για να απομακρύνουν την πόλη από τους Αθηναίους.
Αφού λοιπόν έφτασαν ένα αθηναϊκό και ένα κορινθιακό πλοίο, τα οποία έφερναν πρέσβεις, και αφού ήρθαν σε διαπραγματεύσεις (οι πρέσβεις), οι Κερκυραίοι αποφάσισαν να είναι από τη μια σύμμαχοι με τους Αθηναίους σύμφωνα με την ισχύουσα συνθήκη, από την άλλη φίλοι με τους Πελοποννησίους, όπως ακριβώς και πρωτύτερα.
Και αυτοί οι άνδρες (γιατί κάποιος Πειθίας ήταν εθελοντικά πρόξενος των Αθηναίων και αρχηγός του δημοκρατικού κόμματος) τον σύρουν (τον Πειθία δηλ.) στο δικαστήριο, λέγοντας ότι προσπαθεί να υποδουλώσει την Κέρκυρα στους Αθηναίους.
Κι αυτός, αφού αθωώθηκε, καταγγέλλει και αυτός με τη σειρά του στο δικαστήριο τους πέντε πιο πλούσιους άνδρες από αυτούς, ισχυριζόμενος ότι κόβουν τα υποστυλώματα των κλημάτων των αμπελιών από το ιερό έδαφος του Δία και του Αλκίνοου· και ως πρόστιμο για κάθε υποστύλωμα ο νόμος επέβαλλε ένα στατήρα.
Και όταν αυτοί καταδικάστηκαν να πληρώσουν πρόστιμο και κάθονταν ως ικέτες στους ναούς εξαιτίας της βαριάς χρηματικής ποινής, επιδιώκοντας να πληρώσουν το πρόστιμο ύστερα από συμφωνία (για το ύψος του), ο Πειθίας (γιατί συνέβαινε να είναι και μέλος της βουλής) πείθει (τους Κερκυραίους) να κάνουν χρήση του νόμου.
Αυτοί τότε, επειδή αποκλείονταν από το νόμο (να πληρώσουν το επιδικαζόμενο πρόστιμο με δόσεις) και επειδή ταυτόχρονα πληροφορούνταν ότι ο Πειθίας, όσο ακόμη είναι μέλος της βουλής, θα καταφέρει να μεταπείσει το λαό να θεωρεί (δηλ. ο λαός) φίλους και εχθρούς τους ίδιους με τους Αθηναίους, συνωμότησαν και, αφού πήραν μαχαίρια, μπήκαν αιφνιδιαστικά στη βουλή και φονεύουν και τον Πειθία και περίπου εξήντα άλλους, τόσο από τους βουλευτές όσο και από τους ιδιώτες· όμως μερικοί άλλοι της ίδιας πολιτικής παράταξης με τον Πειθία, λίγοι (στον αριθμό), κατέφυγαν στην αθηναϊκή τριήρη που ήταν ακόμη εκεί.


Δομικά στοιχεία της ενότητας
1.      Η εμφύλια διαμάχη στην Κέρκυρα
2.      Η ανάμειξη των Αθηναίων και των Λακεδαιμονίων
3.      Η κατηγορία και η δίκη κατά του Πειθία
4.      Η αντιμήνυση του Πειθία
5.      Η αντίδραση των καταδικασθέντων και το αίτημά τους
6.      Τα αίτια της σφοδρής αντίδρασης των ολιγαρχικών
7.      Η διαφυγή ελάχιστων δημοκρατικών

Ερμηνευτικές ερωτήσεις
1.      Να δοθούν οι βασικοί νοηματικοί άξονες του κεφαλαίου.
2.      Πώς δικαιολογείται η παρουσία των Αθηναίων πρεσβευτών στην Κέρκυρα;
3.      Τι είδους καταγγελίες περιελάμβανε η μήνυση του Πειθία εναντίον των πέντε ολιγαρχικών; Για ποιο λόγο κατέφυγε σε αυτού του είδους τις καταγγελίες;
4.      Σε ποια σημεία του κειμένου φαίνεται ότι ο Θουκυδίδης δεν καταγράφει απλώς τα ιστορικά γεγονότα, αλλά εμβαθύνει σ’ αυτά (παρουσιάζοντας δηλαδή αίτια, κίνητρα, σκοπιμότητες);

    Γραμματικές ερωτήσεις
1.      ἦλθον, πεπεισμένοι: να γίνουν χρονική αντικατάσταση.
2.      αὐτοῖς, οὗτοι, ἕκαστον: να αναγνωριστεί το είδος των αντωνυμιών και να κλιθούν αυτές στις πλάγιες πτώσεις.
3.      ἀφικομένης, ἀγουσῶν, ἐψηφίσαντο: να γίνουν χρονική αντικατάσταση.
4.      νεώς, ἄνδρας, χάρακα, στατήρ, τριήρη: να κλιθούν και στους δύο αριθμούς.
5.      ταξάμενοι, ἐτύγχανε, πείθει, ἐπυνθάνοντο: να γίνουν χρονική αντικατάσταση.

     Συντακτικές ερωτήσεις
1.      Να αναγνωριστούν οι δευτερεύουσες προτάσεις.
2.      ἀφεθέντες, μετιόντες, λέγοντες, ὤν, λαβόντες, παροῦσαν: να αναγνωριστούν οι μετοχές.
             
    Λεξιλογικές ερωτήσεις
1.      Να συμπληρωθούν τα παρακάτω κενά με νεοελληνικά παράγωγα των: ἵημι, ἐγγυῶμαι, ποιῶ, ἄγω, εἰμί, λέγω, τέμνω, δίδωμι, ὀφλισκάνω, λαμβάνω
α) Δεν του δάνεισε χρήματα, γιατί τον θεωρεί …………. .
β) Η …………….. του έδωσε ιδιαίτερη χαρά στον οικοδεσπότη.
γ) Η ομιλία του ήταν …………. αλλά περιεκτική.
δ) Η …………….. του λογαριασμού της ΔΕΗ μπορεί να γίνει και μέσω ΕΛΤΑ.
ε) Οι πολλές ρευστοποιήσεις είχαν ως αποτέλεσμα την …………… πτώση του δείκτη του Χ.Α.
στ) Η οικονομική δυσχέρεια τον οδήγησε σε ……………… της περιουσίας του.
ζ) Η …………… του κακοποιού είναι θέμα χρόνου.
η) Μειώθηκαν οι …………. εσπεριδοειδών προς τη Ρωσία.
θ) Η ………………. του στο μάθημα των Θρησκευτικών ήταν μέτρια.
ι) Λόγω ………….. τον εξέτασαν προφορικά.
2.      ὀφειλή φήμη, ποίημα, τομή, ταμίας, εγγύηση, εξόφληση, λαβή, προϊστάμενος, αποστάτης, τύχη, είσοδος, τεμάχιο. Με ποιες λέξεις του κειμένου σχετίζονται ετυμολογικά οι παραπάνω;


 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου