Οδυσσέας Ελύτης

Σάββατο, 19 Μαρτίου 2016

Θουκυδίδου Ἱστορίαι 3.74

Σχέδιο:Δήμητρα
Θέμα: Νίκη των δημοκρατικών

Μετάφραση
Κι αφού πέρασε μια μέρα, γίνεται πάλι μάχη και νικούν οι δημοκρατικοί τόσο εξαιτίας της ισχύος των θέσεών τους όσο κι επειδή είχαν αριθμητική υπεροχή· και οι γυναίκες με τόλμη τους βοήθησαν ενεργά χτυπώντας από τα σπίτια με κεραμίδια και υπομένοντας την ταραχή σε αντίθεση προς τη γυναικεία φύση τους.
Και όταν έγινε η υποχώρηση αργά το απόγευμα, επειδή οι ολιγαρχικοί φοβήθηκαν μήπως οι δημοκρατικοί, αφού επιτεθούν, κυριεύσουν το ναύσταθμο με τον πρώτο αλαλαγμό της εφόδου και τους σκοτώσουν, βάζουν φωτιά στα σπίτια (που βρίσκονταν) γύρω γύρω από την αγορά και στα σπίτια όπου κατοικούσαν πολλές οικογένειες, για να μην υπάρχει οδός προσέγγισης (στο ναύσταθμο), χωρίς να λυπούνται ούτε δικό τους ούτε ξένο (σπίτι), ώστε και πολλά πράγματα εμπόρων κάηκαν εντελώς και η πόλη κινδύνευσε να καταστραφεί στο σύνολό της, αν φυσούσε άνεμος τη φωτιά με κατεύθυνση προς αυτή (δηλ. την πόλη).
Και αυτοί, όταν σταμάτησαν τη μάχη, καθώς και τα δυο στρατόπεδα απείχαν από πολεμικές ενέργειες, βρίσκονταν σε επιφυλακή κατά τη διάρκεια της νύχτας· και το κορινθιακό πλοίο, όταν είχαν επικρατήσει οι δημοκρατικοί, ανοιγόταν με προφυλάξεις στο ανοιχτό πέλαγος, και οι περισσότεροι από τους μισθοφόρους μεταφέρθηκαν κρυφά στην (απέναντι) στεριά.

Δομικά στοιχεία της ενότητας
1.      Η νίκη των δημοκρατικών
2.      Ο φόβος των ολιγαρχικών
3.      Αυστηρή επιφυλακή των εμπολέμων μετά τη μάχη

Ερμηνευτικές ερωτήσεις
1.      Να γράψετε τους λόγους για τους οποίους οι δημοκρατικοί νίκησαν τους αντιπάλους τους.
2.      Πώς χαρακτηρίζει ο ιστορικός τη στάση των γυναικών στη μάχη;
3.      Ποιες συνέπειες του πολέμου διαφαίνονται στο κεφάλαιο αυτό;
4.      Σε ποια ενέργεια προβαίνουν οι ολιγαρχικοί μόλις αντιλαμβάνονται την επικράτηση των αντιπάλων τους;


Γραμματικές ερωτήσεις
1.      διαλιπούσης, γίγνεται, ξυνεπελάβοντο: να γίνουν χρονική αντικατάσταση.
2.      κρατήσειεν, διεκομίσθησαν, λαθόντες (β΄ ενικό): να γίνουν εγκλιτική αντικατάσταση στο χρόνο που βρίσκονται.
3.      νύκτα, ἰσχύι, πλήθει, γυναῖκες: να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις.

Συντακτικές ερωτήσεις
1.      Να αναγνωριστούν όλοι οι ομοιόπτωτοι και ετερόπτωτοι προσδιορισμοί της παραγράφου 74.
             
 Λεξιλογικές ερωτήσεις
1.      συνοικία: ποια είναι η σημασία της λέξης στο κείμενο και ποια σήμερα;
2.      ξυνεπελάβοντο, ὑπεξανήγετο: ποια από τις γλωσσικές ιδιοτυπίες του Θουκυδίδη εντοπίζετε στους τύπους των ρημάτων;
3.      Με ποιες λέξεις του κειμένου σχετίζονται ετυμολογικά οι παρακάτω: διάλειμμα, λαθραίος, βλήμα, ελλιπής, λήθη, εισιτήριο, προσιτός.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου