Οδυσσέας Ελύτης

Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2016

Θουκυδίδη, Κερκυραϊκά Γ. 71-73

Οι θέσεις μάχης των αντίπαλων παρατάξεων


Θέμα: Όξυνση της εμφύλιας διαμάχης – Νίκη των ολιγαρχικών

Μετάφραση
Αφού λοιπόν έκαναν αυτό και κάλεσαν σε συνέλευση τους Κερκυραίους, είπαν ότι αυτά ήταν ό,τι το καλύτερο και ότι δε θα υποδουλώνονταν με κανέναν τρόπο πια από τους Αθηναίους, και (πρότειναν) στο εξής να μη δέχονται ούτε τους μεν ούτε τους δε (ενν. ούτε τους Αθηναίους ούτε τους Λακεδαιμονίους), παρά μόνο αν εμφανίζονταν με ένα πλοίο μένοντας ουδέτεροι (στην περίπτωση αυτή από κάθε πολεμική κινητοποίηση), μεγαλύτερη όμως παρουσία πλοίων να τη θεωρούν εχθρική. Και αφού μίλησαν, ανάγκασαν (τους Κερκυραίους) να επικυρώσουν την πρότασή τους.
Στέλνουν όμως αμέσως και στην Αθήνα πρέσβεις για να εξηγήσουν σχετικά με όσα είχαν γίνει ότι τάχα ήταν συμφέροντα (για τους Αθηναίους) και για να πείσουν αυτούς που είχαν καταφύγει εκεί να μην προβαίνουν σε καμιά εχθρική ενέργεια, για να μην υπάρξει καμιά αντίδραση.
Όταν λοιπόν ήρθαν, οι Αθηναίοι συνέλαβαν και τους πρέσβεις, με το αιτιολογικό ότι δημιουργούσαν αναταραχή, και όσους έπεισαν (οι πρέσβεις), και τους συγκέντρωσαν για ασφάλεια στην Αίγινα.
Στο μεταξύ όμως αφού ήρθε (μια) Κορινθιακή τριήρης και Λακεδαιμόνιοι πρέσβεις, όσοι από τους Κερκυραίους ήταν κύριοι της πολιτικής κατάστασης επιτίθενται κατά των δημοκρατικών και τους νίκησαν με μάχη.
Και όταν ήρθε η νύχτα, οι δημοκρατικοί καταφεύγουν στην ακρόπολη και στα υψώματα της πόλης, και αφού συγκεντρώθηκαν εκεί εγκαταστάθηκαν (με ασφάλεια) και επιπλέον κατείχαν το Υλλαϊκό λιμάνι· και οι άλλοι κατέλαβαν και την αγορά, όπου ακριβώς κατοικούσαν οι περισσότεροι από αυτούς, και το γειτονικό της λιμάνι που έβλεπε στην (απέναντι) στεριά.
Και την επόμενη μέρα και οι δύο (παρατάξεις) έκαναν μερικές αψιμαχίες κι έστελναν εδώ κι εκεί (ανθρώπους) στα χωράφια, προσκαλώντας τους δούλους και υποσχόμενοι (σε αυτούς) ελευθερία· και οι περισσότεροι από τους δούλους έφτασαν ως σύμμαχοι για τους δημοκρατικούς, ενώ οχτακόσιοι μισθοφόροι από τη στεριά (έφτασαν ως σύμμαχοι) για τους άλλους.


Δομικά στοιχεία της ενότητας
1.      Οι πρώτες ενέργειες των ολιγαρχικών μετά το πραξικόπημά τους
2.      Οι δεύτερες ενέργειες των ολιγαρχικών
3.      Η αντίδραση των Αθηναίων
4.      Η ανάμειξη της Σπάρτης στην πολιτική διαμάχη των Κερκυραίων και η γενίκευση του εμφυλίου
5.      Η κατάληψη θέσεων της πόλης από τους δύο αντιπάλους
6.      Η οργάνωση και η αναζήτηση συμμάχων από τις δύο παρατάξεις 

Ερμηνευτικές ερωτήσεις
1.      Μετά τη δολοφονία του Πειθία και των δημοκρατικών οι ολιγαρχικοί συγκαλούν την εκκλησία του δήμου. Ποιος ο σκοπός αυτής της σύγκλησης και τι προσπαθούν να κερδίσουν οι ολιγαρχικοί;
2.      Ποιες οι ενέργειες των Αθηναίων μετά την άφιξη των Κερκυραίων πρέσβεων στην Αθήνα; Ποιοι νόμοι παραβιάζονται με τις ενέργειες αυτές;
3.      Ποιες οι ενέργειες των αντιμαχόμενων παρατάξεων μετά την εκδήλωση της εμφύλιας διαμάχης;
4.      Γιατί οι δούλοι προτίμησαν να βοηθήσουν τους δημοκρατικούς;

    Γραμματικές ερωτήσεις
1.      ξυνέφερε, καταπεφευγότας, γένηται: να γίνουν χρονική αντικατάσταση.
2.      βέλτιστα, ἥκιστα: να γράψετε τα παραθετικά τους και στο επίθετο και στο επίρρημα.
3.      δράσαντες, μηδετέρους, πρέσβεις, νηί: να κλιθούν.
4.      ἔπεισαν, ξυλλαβόντες, ἀφικομένης: να γίνουν χρονική αντικατάσταση.
5.      ὀλίγα, πολλοί: να γράψετε τα παραθετικά στον ίδιο τύπο.

     Συντακτικές ερωτήσεις
1.      Να αναγνωριστούν όλοι οι επιρρηματικοί προσδιορισμοί της παραγράφου 71.
2.      Να αναγνωριστούν όλοι οι εμπρόθετοι προσδιορισμοί της παραγράφου 72.
             
    Λεξιλογικές ερωτήσεις
1.      Να εντοπίσετε στο κείμενο τις γλωσσικές ιδιοτυπίες του Θουκυδίδη.
2.      λαμβάνω: να συνθέσετε το ρήμα με έξι προθέσεις και να σχηματίσετε από κάθε σύνθετο ένα παράγωγο ουσιαστικό. Με τα ουσιαστικά που θα προκύψουν να σχηματίσετε ισάριθμα ονοματικά σύνολα.
3.      νικῶ, ἔχω, πέμπω: να γράψετε τέσσερα παράγωγα ουσιαστικά και επίθετα (απλά ή σύνθετα) από κάθε ρήμα.

 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου