Οδυσσέας Ελύτης

Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016

Θουκυδίδου Ιστορίαι Γ. 75

Δημιουργία εικόνας: Γιάννης
Θέμα: Παρουσία Αθηναίων στην Κέρκυρα – Επικράτηση δημοκρατικών

Μετάφραση
Και την επόμενη μέρα ο Νικόστρατος ο γιος του Διειτρέφη, στρατηγός των Αθηναίων, φτάνει από τη Ναύπακτο σε βοήθεια με δώδεκα πλοία και πεντακόσιους Μεσσήνιους οπλίτες· και διαπραγματευόταν μια συμφωνία και (τους) πείθει να συμφωνήσουν μεταξύ τους αφενός να δικάσουν δέκα άνδρες, τους κύριους υπαίτιους, οι οποίοι δεν έμειναν πλέον (εκεί στην Κέρκυρα), αφετέρου οι υπόλοιποι να παραμείνουν (στο νησί) αφού κάνουν συμφωνία μεταξύ τους και με τους Αθηναίους, υπό τον όρο να θεωρούν τους ίδιους εχθρούς και φίλους.
Κι εκείνος αφού έκανε αυτά ήταν έτοιμος να αποπλεύσει· τότε οι αρχηγοί των δημοκρατικών τον πείθουν να αφήσει σε αυτούς πέντε πλοία από τα δικά του, για να είναι οι αντίπαλοι σε πιο μειονεκτική θέση, αν εκδηλωνόταν κίνημα, και (υπόσχονται) ότι οι ίδιοι θα στείλουν μαζί του ισάριθμα πλοία, αφού τα επανδρώσουν με δικά τους πληρώματα.
Κι εκείνος συμφώνησε, αυτοί όμως ενέγραφαν στους καταλόγους (ως πληρώματα) για τα πλοία τους εχθρούς. Επειδή όμως εκείνοι φοβήθηκαν μήπως σταλούν στην Αθήνα, κάθονται (ως ικέτες) στο ναό των Διόσκουρων.
Και ο Νικόστρατος προσπαθούσε να τους σηκώσει (από εκεί) και τους παρηγορούσε. Καθώς όμως δεν τους έπειθε, οι δημοκρατικοί, αφού οπλίστηκαν γι’ αυτό το λόγο, επειδή δηλαδή κατά τη γνώμη τους αυτοί δεν είχαν καθόλου καλούς σκοπούς στο μυαλό τους με τη δυσπιστία τους να μη θέλουν να αποπλεύσουν μαζί (με το Νικόστρατο), πήραν από τα σπίτια (των εχθρών τους) τα όπλα τους, και θα σκότωναν μερικούς από αυτούς που κατά τύχη συνάντησαν, αν δεν τους εμπόδιζε ο Νικόστρατος.
Καθώς λοιπόν έβλεπαν οι άλλοι αυτά που γίνονταν, κάθονται ως ικέτες στο Ηραίο και γίνονται όχι λιγότεροι από τετρακόσιοι. Οι δημοκρατικοί τότε, επειδή φοβήθηκαν μήπως επιχειρήσουν κάποια πολιτική μεταβολή, τους σηκώνουν (από εκεί) αφού  τους έπεισαν και τους μεταφέρουν στο νησί μπροστά από το Ηραίο, κι εκεί στέλνονταν σε αυτούς τα προς το ζην αναγκαία.

Δομικά στοιχεία της ενότητας
1.      Η άφιξη του Νικόστρατου στην Κέρκυρα
2.      Η διαλλακτική πολιτική του Νικόστρατου
3.      Η πρόταση των Κερκυραίων δημοκρατικών στο Νικόστρατο
4.      Η ικανοποίηση του αιτήματός τους
5.      Ο φόβος και η αντίδραση των ολιγαρχικών
6.      Η εκτίμηση της στάσης των ολιγαρχικών από τους δημοκρατικούς
7.      Η αντίδραση και άλλων ολιγαρχικών


Ερμηνευτικές ερωτήσεις
1.      Με ποιες συγκεκριμένες ενέργειες και προτάσεις επιχείρησε ο Νικόστρατος να βοηθήσει τους δημοκρατικούς;
2.      Γιατί οι δημοκρατικοί θέλησαν να στρατολογήσουν στα πλοία τους πολιτικούς τους αντιπάλους;
3.      Ποια στοιχεία δείχνουν τη μετριοπάθεια του Νικόστρατου και πώς εξηγείται η στάση του αυτή;
4.      Τι οδηγεί τους ολιγαρχικούς να καταφύγουν για δεύτερη φορά ικέτες στο ναό; Πώς επισημαίνει ο ιστορικός τη διαφορά από την πρώτη στη δεύτερη ικεσία;

Γραμματικές ερωτήσεις
1.      ἔλαβε, παραγίγνεται, διακομίζει: να γίνουν εγκλιτική αντικατάσταση.
2.      πείθουσιν, καταλιπεῖν, ἐπέτυχον, ὁρῶντες: να γίνουν χρονική αντικατάσταση.
3.      Να επισημάνετε τα ουσιαστικά της γ΄ κλίσης και να τα κλίνετε.

Συντακτικές ερωτήσεις
1.      Να αναγνωριστούν όλοι οι ομοιόπτωτοι και ετερόπτωτοι προσδιορισμοί του κεφαλαίου 75.
             
 Λεξιλογικές ερωτήσεις
1.      διακομίζειν: να γράψετε πέντε παράγωγα απλά ή σύνθετα από το ρήμα κομίζω
2.      Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων με παράγωγα του φθείρω:
α) Με το πέρασμα του χρόνου όλα τα πράγματα υφίστανται……………..
β) Μερικοί υποστηρίζουν ότι στην εποχή μας επικρατεί μεγάλη …………… σε όλες τις κοινωνικές ομάδες.
γ) Ένας άνθρωπος που μόλις μπαίνει στην πολιτική θεωρείται ακόμη …………………..
δ) Ο Περικλής είχε χαρακτηριστεί από το Θουκυδίδη ως …………………
ε) Η ύλη φθείρεται αλλά δεν καταστρέφεται εντελώς· η …………. της ύλης είναι αξίωμα της Φυσικής.
στ) Η …………. μιας λέξης συχνά προκαλεί ευθυμία, αλλά κάποτε μπορεί να εκφράζει αγένεια.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου