Οδυσσέας Ελύτης

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

Ξενοφώντος Ελληνικά 2.1. 25-26Θέμα: Η ανησυχία του Αλκιβιάδη

 Μετάφραση
 Ο Αλκιβιάδης, όταν παρατήρησε από ψηλά από τα τείχη του πύργου του ότι οι Αθηναίοι είχαν αγκυροβολήσει σε ανοιχτή αμμώδη παραλία και μακριά από κάθε πόλη και ότι αναζητούσαν τα εφόδια από τη Σηστό, που απείχε από τα πλοία δεκαπέντε στάδια, ενώ οι εχθροί βρίσκονταν σε λιμάνι και είχαν τα πάντα κοντά σε πόλη τους, τους είπε ότι δεν είχαν αράξει σε καλό μέρος και τους συμβούλευσε να μετακινηθούν στη Σηστό, αλλάζοντας αγκυροβόλι, κοντά σε λιμάνι και στην πόλη· «εκεί αν είστε, μπορείτε να ναυμαχήσετε -είπε- όταν το θελήσετε».
Οι στρατηγοί όμως -ιδίως ο Τυδέας και ο Μένανδρος- τον πρόσταξαν να φύγει· γιατί (του είπαν) ότι τώρα οι ίδιοι είναι στρατηγοί και όχι εκείνος. Έτσι ο Αλκιβιάδης σηκώθηκε και έφυγε.

Δομικά στοιχεία της ενότητας
1.      Οι διαπιστώσεις του Αλκιβιάδη
2.      Οι συστάσεις του
3.      Η απήχηση των προτροπών του

Ερμηνευτικές ερωτήσεις
1.      Ο Αλκιβιάδης κάνει ορθές διαπιστώσεις για τη θέση των δύο αντιπάλων πριν από τη ναυμαχία
      α) Ποιες είναι αυτές;
      β) Ποια προσόντα τον βοήθησαν στις εκτιμήσεις του;
2.      Τι προοικονομεί η άρνηση των Αθηναίων στρατηγών να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις του Αλκιβιάδη;

Γραμματικές ερωτήσεις
1.      τειχῶν, πόλει, λιμένι, στρατηγοί: να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις και στους δύο αριθμούς.
2.      κατιδών, ἔχοντας, ὄντες: να γίνουν χρονική αντικατάσταση στον τύπο που βρίσκονται.

Συντακτικές ερωτήσεις
1.      Ο σύνδεσμος γάρ τι είδους είναι και ποια η λειτουργία του στη φράση του κειμένου;
2.      Να χαρακτηρίσετε τους εμπρόθετους προσδιορισμούς του κειμένου.

Λεξιλογικές ερωτήσεις
1.      Να συνδέσετε τις λέξεις της στήλης Α με τη σημασία τους στη στήλη Β (δύο στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν).     
Α
Β
1.      ὁρμῶ
α) σηκώνω
2.      μεθορμίζω
β) είμαι αγκυροβολημένος
3.      οἴχομαι
γ) φεύγω
4.      αἴρω
δ) μετακινούμαι σε άλλο λιμάνι, αγκυροβολώ
5.      μέτειμι (μετέρχομαι)
ε) εκλέγω

στ) έρχομαι
2. Με ποιες λέξεις του κειμένου σχετίζονται ετυμολογικά οι παρακάτω:   κάτοψη, επιτήδειος, ελλιμενισμός, όχημα, εισιτήριο, παραίνεση.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου