Οδυσσέας Ελύτης

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015

Γεώργιος Βιζυηνός, Ποίος ήτον ο φονεύς του αδελφού μου

Τα φύλλα εργασίας που ακολουθούν περιέχουν μια πρόταση διδασκαλίας του διηγήματος "Ποίος ήτον ο φονεύς του αδελφού μου" με ομαδοσυνεργατική μέθοδο, που στόχο έχει μέσα από τη βιωματική προσέγγιση, το παιχνίδι ρόλων και τη χρήση τεχνολογίας, να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση του κειμένου και την προσπέλαση των παιδιών στη λογοτεχνία.

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου