Οδυσσέας Ελύτης

Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2015

Ξενοφώντος Ελληνικά 2.1. 16-19

Θέμα: Οι κινήσεις των αντιπάλων και η άλωση της Λαμψάκου

Μετάφραση
Οι Αθηναίοι έχοντας ορμητήριο τη Σάμο λεηλατούσαν τη χώρα του βασιλιά και έπλεαν εναντίον της Χίου και της Εφέσου και προετοιμάζονταν για ναυμαχία· και εξέλεξαν ως στρατηγούς επίσης, εκτός από αυτούς που υπήρχαν, το Μένανδρο, τον Τυδέα και τον Κηφισόδοτο.
Ο Λύσανδρος απέπλευσε από τη Ρόδο, παραπλέοντας τα παράλια της Ιωνίας, για τον Ελλήσποντο με σκοπό να εμποδίσει τον απόπλου των αθηναϊκών πλοίων και να υποτάξει τις πόλεις που είχαν αποστατήσει από αυτούς (Λακεδ.). Συγχρόνως και οι Αθηναίοι βγήκαν από το λιμάνι της Χίου στην ανοιχτή θάλασσα· γιατί τα παράλια της Μ. Ασίας ήταν εχθρικά σ’ αυτούς.
Ο Λύσανδρος έπλεε παραλιακά από την Άβυδο για τη Λάμψακο, που ήταν σύμμαχος των Αθηναίων· οι κάτοικοι της Αβύδου και οι λοιποί σύμμαχοι (των Λακεδ.) έφτασαν πεζοί· και αρχηγός αυτών ήταν ο Θώραξ ο Λακεδαιμόνιος.
Κι αφού έκαναν επίθεση στην πόλη, την κυρίεψαν με έφοδο και τη λεηλάτησαν οι στρατιώτες, καθώς ήταν πλούσια και γεμάτη κρασί, σιτάρι και άλλα εφόδια· όλους όμως τους πολίτες ο Λύσανδρος τους άφησε ελεύθερους.

Δομικά στοιχεία της ενότητας
1.  Ενέργειες των Αθηναίων
2.  Τακτική και σκοπός του Λυσάνδρου
3.  Κινήσεις των Αθηναίων
4.  Η κατεύθυνση του Λυσάνδρου και των συμμάχων του
5.  Αποτελέσματα για τους Λακεδαιμονίους

Ερμηνευτικές ερωτήσεις
1.  Να επισημάνετε στο κείμενο την εναλλαγή των κινήσεων και της δράσης των δύο αντιπάλων. Πώς δικαιολογείτε την επιλογή αυτού του τρόπου παρουσίασης των γεγονότων από το συγγραφέα;
2.  α) Ποιος είναι ο θεματικός άξονας της ενότητας αυτής;
    β) Ποια πυρηνικά δομικά στοιχεία τον συγκροτούν;
3.  Ποια τα ιδεολογικά στοιχεία της ενότητας αυτής;
4.  Ποια σημασία είχε για το στρατό του Λυσάνδρου η άλωση της Λαμψάκου;

    Γραμματικές ερωτήσεις
1.  Να συμπληρώσετε τους αρχικούς χρόνους των παρακάτω ρημάτων: ποιῶ, εἰμί, ἄγομαι, προσβάλλω, αἱρῶ.
2.  ναυμαχίαν, πλοίων, στρατιῶται, πόλει, βασιλέως: να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις ενικού και πληθυντικού αριθμού.
3.  διήρπασαν, προσβαλόντες: να γίνουν χρονική αντικατάσταση.
4.  ἦν: να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση στον ενεστώτα στο ίδιο πρόσωπο.
5.  κακῶς: να σχηματίσετε τους τρεις βαθμούς του επιθέτου και του επιρρήματος.

   Συντακτικές ερωτήσεις
1.  πελάγιοι, Ἀθηναίων, Λακεδαιμόνιος, κατά κράτος, τῶν ἐπιτηδείων: να χαρακτηριστούν συντακτικώς
2.  Να χαρακτηρίσετε τις μετοχές του κειμένου

  Λεξιλογικές ερωτήσεις
1.  Να γράψετε παράγωγα ουσιαστικά των ρημάτων ποιῶ, ἡγοῦμαι.
2.  Να γράψετε συνώνυμα και αντώνυμα των παρακάτω λέξεων: ἔκπλους, πολέμιος, πλούσιος, πλήρης.
3.  Να σχηματίσετε σημασιολογικά ζεύγη
1.κακῶς ποιῶ              α. κακοποιώ, βλάπτω              
2.ἐπιπλέω                    β. εκλέγω επιπλέον                 
3.προσαιροῦμαι         γ. πλέω εναντίον
4.πολέμιος                   δ. εφόδια, τρόφιμα
5.ἐπιτήδεια                  ε. εχθρικός     
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου