Οδυσσέας Ελύτης

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015

Ξενοφώντος Ελληνικά 2.1, 27-29


Ξεφυλλίστε το βιβλίο, για να δείτε σε εικονογράφηση το στρατήγημα του Λυσάνδρου

Book titled 'Το στρατήγημα του Λυσάνδρου.'Read this free book made on StoryJumper

Θέμα: Το στρατήγημα του Λυσάνδρου, η συντριβή των Αθηναίων και η σωτηρία του Κόνωνα 

 Μετάφραση
        Ο Λύσανδρος την πέμπτη ημέρα, αφότου οι Αθηναίοι έπλεαν εναντίον του, διέταξε αυτούς που κατασκόπευαν τους Αθηναίους κατά διαταγή του, όταν δουν αυτούς να έχουν αποβιβαστεί και να είναι διασκορπισμένοι στη χερσόνησο (πράγμα ακριβώς που οι Αθηναίοι συνήθιζαν να κάνουν κάθε μέρα όλο και περισσότερο, γιατί τα τρόφιμα τα αγόραζαν από μακριά και περιφρονούσαν φυσικά το Λύσανδρο, διότι δεν έβγαινε από το λιμάνι για να τους αντιμετωπίσει), να επιστρέψουν με τα πλοία πίσω σ’ αυτόν και να υψώσουν μια ασπίδα στο μέσο της διαδρομής. Κι αυτοί εξετέλεσαν αυτά, όπως τους πρόσταξε.
Τότε ο Λύσανδρος έδωσε αμέσως σήμα να ξεκινήσει ο στόλος ολοταχώς· συμπορευόταν ο Θώραξ με το πεζικό του. Ο Κόνων, μόλις είδε την επιθετική κίνηση των εχθρών, έδωσε σήμα (στους στρατιώτες) να τρέξουν αμέσως στα πλοία. Επειδή όμως οι άνθρωποι είχαν διασκορπιστεί, άλλα πλοία βρέθηκαν με δύο μόνο σειρές κωπηλάτες, άλλα με μία και άλλα τελείως άδεια· μόνο το πλοίο του Κόνωνα και άλλα εφτά, που βρέθηκαν επανδρωμένα κοντά του, όλα μαζί βγήκαν στ’ ανοιχτά μαζί και η Πάραλος, ενώ όλα τα άλλα ο Λύσανδρος τα κατέλαβε στην ακτή. Επίσης, στην ακτή αιχμαλώτισε τους περισσότερους άνδρες· μερικοί όμως πρόλαβαν και κατέφυγαν στα μικρά οχυρά (της Σηστού).
Ο Κόνων, ενώ έφευγε με τα εννιά πλοία του, όταν κατάλαβε ότι οι Αθηναίοι είχαν καταστραφεί, αφού προσορμίστηκε στην Αβαρνίδα, το ακρωτήρι της Λαμψάκου, πήρε από εκεί τα μεγάλα πανιά των πλοίων του Λυσάνδρου· κι ο ίδιος με τα οχτώ πλοία έπλευσε για τον Ευαγόρα της Κύπρου, ενώ η Πάραλος προς την Αθήνα για να αναγγείλει τα γεγονότα.

Δομικά στοιχεία της ενότητας
1.      Η εντολή του Λυσάνδρου
2.      Η συνήθεια των Αθηναίων / Αιτιολόγηση
3.      Η διαταγή του Λυσάνδρου
4.      Η αντίδραση του Κόνωνα
5.      Η απήχηση / Αιτιολόγηση
6.      Τα σωθέντα πλοία
7.      Αποτελέσματα του στρατηγήματος
8.      Ενέργειες του Κόνωνα / χρόνος
9.      Ο αγγελιαφόρος της συντριβής

Ερμηνευτικές ερωτήσεις
1.      Τι συνήθιζαν να κάνουν οι Αθηναίοι όταν γύριζαν στους Αιγός ποταμούς; Να χαρακτηρίσετε την τακτική αυτή.
2.      Ποιο αποτέλεσμα είχε το στρατήγημα του Λυσάνδρου και τι προοικονομεί;
3.      Ποια πλοία των Αθηναίων σώθηκαν και γιατί;
4.      Στο κείμενο κυριαρχεί ο παρατατικός και ο αόριστος. Να εξηγήσετε τη χρήση τους.
5.      Λαμβάνοντας υπόψη σας τη φήμη της ναυτικής δύναμης των Αθηνών, πώς ερμηνεύετε την επιτυχία του Λυσάνδρου, όπως παρουσιάζεται στη συγκεκριμένη ενότητα; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Γραμματικές ερωτήσεις
1.      εἶπε, ἀντανῆγε, ἔλαβε, ἔφυγον: να γίνουν χρονική αντικατάσταση.
2.      κατίδωσιν, ἆραι: να γίνουν εγκλιτική αντικατάσταση στο γ΄ πληθυντικό πρόσωπο του ίδιου χρόνου.
3.      ἡμέραν, ἀσπίδα, κράτος, πράγματα, πλήρεις: να κλιθούν και στους δύο αριθμούς.

Συντακτικές ερωτήσεις
1.      Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τους όρους: πέμπτη, ἑκάστην, μέσον, πλεῖν, βοηθεῖν, ἀθρόαι.
2.      Να χαρακτηρίσετε τις μετοχές του κειμένου.

Λεξιλογικές ερωτήσεις
1.      Να σχηματίσετε ομόρριζα από τη λέξη ἀσπίς στα ν.ε.
2.      Να βρείτε αντώνυμα των λέξεων: ὠνοῦμαι, κενός, πολύς, φεύγω, μέγας.
3.      διεφθαρμένα, συνέλεξε: να γράψετε παράγωγα ουσιαστικά και επίθετα από τα αντίστοιχα ρήματα.   


3 σχόλια: